Serviceavtale for bedrifter

For mange bedrifter koster en full data-stopp 1000-vis av kroner pr time, og da er en slik avtale gull verdt. Hva koster det din bedrift hvis alle ansatte skal sitte å tvinne tommeltotter i 3 dager til hele anlegget er oppe og kjører igjen? Er dette noe du ønsker å unngå?

For deg som ikke har råd eller tid til data-stopp!

De aller fleste bedriftskunder er i dag helt avhengig av datautstyret er oppegående og fungerer til en hver tid. En full stopp på noe av det kritiske utstyret fører som regel til at ingen ansatte får gjort noe av det de skal.

Mange av våre bedriftskunder velger derfor og tegne en egen serviceavtale på alt eller deler av sitt utstyr. Ved en slik avtale er du garantert at du får øyeblikkelig hjelp hvis du trenger det. Alle våre ansatte har som regel fullt opp å gjøre hver eneste dag, og ventetiden på både verksted og utejobber kan i enkelte perioder være på 2-3 dager. Har du tegnet en serviceavtale er du imidlertid garantert at du får 1. prioritet ved en driftsstans på kritisk utstyr.

En av våre ansatte vil øyeblikkelig prøve å få oversikt over problemet. Vi vil først prøve å løse problemet via telefon eller fjernhjelp, men det er ikke bestandig dette er mulig. Du er da garantert at en it-konsulent møter opp for å starte feilsøking ute hos deg i løpet av 3 timer (+ eventuelt kjøretid).

Bedriftskunder som har tegnet serviceavtale får i tillegg også:

• Garantert operativt utstyr innen 24 timer
• Tilgang på låneutstyr under reparasjoner
• Tilgang på support utenfor vanlige arbeidstider.

For mange bedrifter koster en full data-stopp 1000-vis av kroner pr time, og da er en slik avtale gull verdt. Hva koster det din bedrift hvis alle ansatte skal sitte å tvinne tommeltotter i 3 dager til hele anlegget er oppe og kjører igjen? Er dette noe du ønsker å unngå eller trenger du mer informasjon - Kontakt oss!

Vår serviceavtale for bedriftskunder kan lastes ned her.

Hold kontakten

  Eidskogveien 20,
       2211 Kongsvinger
  62 81 08 00
  62 81 09 00
  

Vi Forhandler

Våre Åpningstider

Man-fre: 08.00-17.00,
Lørdag: Stengt